Dagstukkies

Ds Wehan plaas van tyd tot tyd dagstukkies op die kerk se Facebook blad. Vir u gerief en vir die van u wat nie op facebook is nie word die dagstukkies hier aangehaal. Klik op die Ikon hier onder om die Facebook blad te besoek

Dagstukkie 25 April

Matteus 6:5-15: Die Ons Vader,

Ek wonder hoeveel gebede is die afgelope maand gebid vir siek mense, vir mediese personeel, vir noodsaaklike werkers. Hoeveel gebede het ons met smeking voor die Here gebring vir onsself en ons families en vriende, vir mense in nood en vir gemeentes. Ek wonder hoeveel mense wat dalk nie vreeslik gereeld bid nie, het die afgelope tyd weer begin bid. Daarom wil ek vanoggend iets met jou deel oor gebed, en dan spesifiek vanuit die Onse Vader gebed.

Alles het nou verander. In God se ryk is daar ‘n heel nuwe verhouding tussen ons en God. Daar was nou nie meer ‘n muur tussen ons en God waaroor jy as’t ware moes probeer bid nie, nie meer ‘n diep kloof waaroor ons mos bid nie. Met die vrye toegang wat Jesus vir ons bewerk het, kan Hy ons op ‘n n nuwe manier laat bid. So nuut dat dit elkeen van die dissipels daar regop laat sit het. Só het niemand nog ooit met God gepraat nie!

Selfs ek en jy weet ‘n mens kan baie aflei van die verhouding tussen twee mense, wanneer jy hulle hoor gesels. Jy praat mos anders met jou lewensmaat, of jou beste vriend, as wat jy met die verkeersman praat wat jou langs die pad aftrek. Jy praat anders met jou pa, en vir seker met jou hemelse Vader, as met enigiemand anders. En daarom is ons gebedslewe die één ding wat die heel duidelikste wys waar ons met God staan. Jou lewe van nederige afhanklikheid voor die Here wys die heel duidelikste wanneer jy met God gesels....

Maar nou slaan Jesus klaar ons asem weg as Hy ons leer begin met “ons Vader wat in die hemel is”. Want daar is geen manier wat jy self ooit met God sou kon praat nie! En dit mag ook nooit vir jou vanselfsprekend raak om met God so te praat nie. Dis net deur Jesus wat ons so kan bid. Net omdat Jesus sy koninkryk tot by ons gebring het, sodat ons deel daarvan mag wees, mag ons sê: “Ons Vader, wat in die hemel woon...”

So nou gaan ons eers weer die goue draad soek, en vir onsself afvra: Wat wil die Heilige Gees vanaand hê moet ons raaksien in die “Ons Vader”-gebed?
Waarom noem ons God “Ons Vader”?

En dan steek jy maar weer vas by hierdie aangrypende begin. Die wonder dat Jesus ons leer om net ons oë te sluit en te sê: “Ons Vader”. Want daar kan nie ‘n duideliker voorbeeld van nederige afhanklikheid en kinderlike vertroue wees as hierdie twee woordjies nie. Dis nie die taal van ‘n selfversorgende persoon wat op sy eie voete kan staan nie. Nee, dis die taal van ‘n kindjie, wat weet dat hy sy pa ontsettend nodig het, maar ook dat sy pa hom bo alles ontsaglik lief het. Om te sê “ons Vader” is om al jou gewaande grootheid te laat gaan, al jou onafhanklikheid prys te gee. Dis ‘n belydenis van wie ons is in die koninkryk, en wie God is...
Maar dis net so belangrik dat die gebed begin met die woordjie “Ons”: Want gebed snoer ons saam. In God se koninkryk is ons almal kinders van God, familie. Daarom, as jy bid, bid jy nooit op jou eie nie. Jy bid altyd saam met ander. En bid jy ook nooit net vir jouself en jou eie behoeftes nie. Want ware gebed, leer Jesus ons, is nie op jouself gerig nie, maar in die eerste plek op die Vader wat jy aanspreek... en dan verder, op die ander wat jy liefhet soos jy jouself liefhet! Ons het mekaar nodig. Ook in gebed tot Ons Vader...Gebed is ‘n stuk blootstelling voor God.

Maar op die ou end staan daar veral een ding oor die “Ons Vader”-gebed geskryf, wat jy nie kan miskyk nie. Dié van blootgestel staan voor God. Dis ‘n gebed wat getuig van ons afhanklikheid, ons gebrokenheid en ons broosheid, en ook ons magteloosheid en ons nood. Die “Ons Vader”-gebed is ‘n kreet tot God, ons Rots en ons Redder, wat nooit sy kinders vergeet nie, maar elke woord hoor wat ons prewel, hoe onvolmaak ook al. En ons mag maar met ons Vader praat, want Hy het ons genooi om oor niks besorg te wees nie, maar in alles ons begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend te maak. En dis presies wat jy bely in hierdie woorde op jou lippe: Hy is ons Vader, wat in die hemel woon...
Maar juis omdat hierdie gebed ‘n belydenis van totale afhanklikheid is, is dit ook ‘n kreet van hoop: terwyl jy dit op jou lippe neem, weet jy jy staan nie alleen in hierdie donker wêreld nie!
Jesus het God se koninkryk tot by ons gebring; Hy het God se plan met ons wêreld waar kom maak. Wanneer jy dus die gebed van die koninkryk bid, bid jy daarmee vir ‘n radikaal nuwe bedeling, in jou eie lewe en in jou huis, maar ook in ons land en ons wêreld. Jy mag maar bid dat sy koninkryk sal kom in jou huis, en sy wil daar geskied soos in die hemel. En jy bid dit omdat jy wéét dat die duisternis nie die laaste woord sal hê nie, maar dat God se koninkryk sal triomfeer. Want ons het ‘n Vader in die hemel...
Maar dis ook ‘n gebed wat ons in nederigheid en afhanklikheid prewel, wanneer Jesus ons geleer het om te bid: Nie my wil nie, maar u wil. En dis dalk die grootste belydenis van ons volle vertroue in Ons Vader, wanneer ons dit bid: Laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied. Dis al wat ons vra...
Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied,
net soos in die hemel.
Gee ons vandag
ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings
soos ons ook dié vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie
maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die Koninkryk
En die krag en die heerlikheid
Tot in ewigheid
AMEN