Dagstukkies

Ds Wehan plaas van tyd tot tyd dagstukkies op die kerk se Facebook blad. Vir u gerief en vir die van u wat nie op facebook is nie word die dagstukkies hier aangehaal. Klik op die Ikon hier onder om die Facebook blad te besoek

Dagstukkie 29 Mei

Lees Openbaring 3:7-13
Sondag is ons pinksterfees en nagmaal. Daarom het ek goed gedink om vandag en more nog die laaste twee briewe aan die sewe gemeentes te behandel. Gepraat van Nagmaal: Maak weer Sondag gereed om tuis saam met jou gesin nagmaal te gebruik.

1. ’n Klein gemeente kry oop deureOns hoor twee keer in die brief van oop deure. Die oop deure verwys duidelik na geleenthede tot getuienis en tot uitbreiding van die koninkryk. Die poort na die Ooste (een van die stad se name) wat die Griekse kultuur na Klein-Asië moes dra, sou nou die deur word waardeur Christus die evangelie sou laat dra na die stede en mense van Klein-Asië! En een van die kleiner enswakker gemeentes sou die een wees wat die uitdaging opneem!
Die eerste verwysing is in vers 7 waar Johannes oor Jesus sê dat Hy die Sleutel van Dawid dra en deure oopsluit. As Hy die Sleuteldraer genoem word, moet ons dit eerstens hoor as ’n erkenning van sy absolute mag en gesag op aarde. Hy is die Een Wie alle mag in hemel en op aarde behoort. Maar hier is ’n tweede boodskap. Hierdie prentjie wil ook vir ons sê dat Jesus eintlik gekom het om deure oop te sluit! Hy kan ook toesluit – en daar gaan tye kom wat Hy dit sal doen – maar wat Hy eintlik wil doen, is om oop te sluit. Hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word (Joh 3:17).
Die tweede verwysing na ’n oop deur kry ons in vers 8 as die Here sê dat Hy voor die gemeente inFiladelfia ook ’n oop deur gegee het. In die moeilike tye waarin die gemeente geleef het, sê die Here:moenie nou gaan lê nie; ek gee juis nou vir julle ’n oop deur en geleenthede om die evangelie uit tedra! Die groot nuus in die brief is dat die gemeente in Filadelfia die oop deur gesien het en besig wasom dit te gebruik! Hulle het die geleenthede wat die Here hulle gegee het raakgesien en opgeneem.Ek is soms bang dat ons in moeilike tye heeltemal vergeet daarvan om uit te kyk vir oop deure…

2. Tye van beproewing: ’n donker wolk – maar ook ’n geleentheid om die Here te dien, te volg, teeer en te bely. In vers 10 word gepraat oor ’n tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom en waardeur al die bewoners van die aarde getoets sal word. Dit is nie presies duidelik na watter beproewing hier spesifiek verwys word nie. Belangriker hier is om te verstaan dat sulke tye van lyding ’n realiteit in die lewe is – vir die wêreld en al sy bewoners, maar ook vir Christene en vir die kerk.
Die Here keer nie dat lyding en beproewing nie oor sy kinders kom nie; maar Hy beloof wel om onsvas te hou in die tyd van beproewing (vers 10). As ons kyk na vers 10 en 11 kan ons twee duidelikebeloftes van die Here hier hoor. Die eerste is dat Hy ons sal vashou en heeltyd by ons sal wees.Tweedens – soos in die brief aan Smirna – beloof die Here dat die tyd van beproewing nie eindeloossal aanhou nie. 
Hy vermaan die gemeente om vas te hou aan wat hulle het, en sê dat Hy gou gaankom. Ons hoef nie bang te wees nie …Maar daar is ’n derde wonderlike belofte wat hier bykom. Tye van beproewing en swaarkry is niesinlose, leë tye waarvan ons maar net moet hoop dat dit so gou as moontlik sal verbygaan nie. Onsweet uit die geskiedenis dat tye van beproewing dikwels vrugbare tye, tye van groei vir die kerk was.Dit is, het iemand gesê, asof genade op sy beste en vinnigste groei in die winter.

3. Beloftes vir nou – en vir altyd
Die brief word, soos die ander, afgesluit met ’n klompie beloftes. Die Here beloof om die wat volhardtot die einde pilare in die tempel te maak. Vir die mense wat gewoond was aan aardbewings en watselfs vir lang tye buite die mure van die stad gebly was die vastigheid van die tempel en pilare ’ngroot aanloklikheid.Die tweede belofte wat bykom het te doen met name en nuwe name. Jesus beloof om die Naam vansy God op hulle te skryf – om te wys dat hulle nou vir ewig aan God behoort. Hy beloof ook om dienaam van die nuwe Jerusalem op hulle skryf. Dit moes ’n groot troos vir die gemeentelede geweeshet wat nie altyd seker was of hulle welkom was en volle burgerskap van Filadelfia gehad het. En danbeloof Jesus om ook sy eie Naam op hulle te skryf, die nuwe Naam van Jesus. Dit is ’n teken van dienuwe identiteit wat ons gaan ontvang.Ek dink dat deur die besondere getuienis en werk van die gemeente die naam Filadelfia ook ’n nuwebetekenis gekry het. Die lewe van die gemeente sou wys wat Filadelfia, liefde vir al die broeders ensusters regtig beteken. Die deure wat Jesus oopmaak is altyd deure van liefde. Hy is die God wat aanalmal, selfs die ellendigstes onder ons, weer ’n kans wil gee. Daarom reik ons uit na al God se kindersomdat die liefde van Christus ons dring ...