NG Gemeente Danabaai

Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees

Eredienstye

Erediens:

09:00

Voorsang 08:45

Kategese

Junior en Senior 10:00

Adres:

Distansstraat 20

Danabaai

6510

Spesiale aankondigings

Selfdegeslag verhoudings.

Die kerkraad se besluit kan gelees word by die "nuus" skakel hierbo.  

Belangrike skakels

Nuusbriewe

Afkondigings

Klik op die Skakel hier onder

           Afkondigings

Diens van Barmhartigheid

Die barmhartigheidswerk van ons gemeente is gegrond in die Drie enige God en Sy genadige bemoeiing met mense in nood.  In die lig hiervan het ons ten doel om konkrete gestalte te gee aan die gemeente as dienende gemeenskap.  Ook om mense geestelik, maatskaplik en ekonomies te versorg en op te hef.  Ons help minderbevoorregte geloofsgenote, maar ook alle mense in nood. 

In ons gemeente word mense in nood gehelp deur maadeliks kospakkies te voorsien.  Van tyd tot tyd word mense gehelp wat in finansiele nood verkeer.  Ons werk nou saam met maatskaplike dienste om vir mense op maatskaplike gebied by testaan.  Ons gemeente ondersteun die brandhout vir Jesus projek waar mense sonder heenkome gehelp word om weer in die samelewing in te skakel.

Ons help ook vir moedergemeente met hulle seewindprojek waar daar vir straatmense elke Maandag n biduur gehou word en vir hulle n ete voorsien word.  Cef se nasorgprogram word ondersteun deur betrokke te wees by hulle vakansieprogram. 

Die voorsitter van die kommissie is Tertius Malan en sy kontaknommers is:  044 698 1256 en 082 511 4148